ESDS – EXPLOSIVE SELF DEFENSE SYSTEM

ESDS är ett självförsvarssystem som bygger på kroppens instinktiva försvarsreaktioner. Detta gör det lätt att lära sig och applicera. Inga förkunskaper krävs, metoderna passar alla. ESDS är ej heller baserat på någon kampsport.

Träningen är scenariobaserad vilket innebär att man tränar i en miljö där man verkligen kan bli utsatt för aggressiva situationer.

Under utbildningen går man igenom och lär sig förstå/hantera mentala samt fysiska reaktioner/beteenden hos både offer samt förövare. Man går igenom metoder för att förebygga konfliktsituationer, tal, attityd, kroppspråk samt handgripligt agerande om handgemäng uppstår.


Grundaren

Konceptet är framtaget av Slavo Gozdzik som även är grundaren av International Police Defence Tactics Association (IPDTA).

Typiskt citat från Slavo:

”Trust me” (med ett stort leende)


T3 Självskydd har 2 certifierade instruktörer i ESDS.

 

 

 

 

 


T3 Självskydd om ESDS – Explosive Self Defense System

”Systemet utan system. Så kan man väldigt förenklat förklara ESDS. Systemet bygger på kroppens instinktiva rörelser. Det handlar mer om principer, attityd och taktik vilket gör det till ett av de enklaste systemen att lära sig. Slavos hårda arbete tillsammans med hans höga krav på effekt och resultat borgar för att allt är mycket noggrannt beprövat och fungerande. Utbildningarna han håller är både  underhållande med god stämning samtidigt som övningarna kräver fullt fokus och är så realistiska det går utan skador. Vi väntar med spänning på nästa tillfälle.”

T3 SJÄLVSKYDD


För mer information

ESDS´s Hemsida